KOPEN ZONDER KIJKEN Bekijk deze actie

NIEUWE VOUWWAGENS Klik hier

Onderhoud en garantie

Wij wensen u veel plezier met de door aangekochte vouwwagen

Elke vouwwagen heeft onderhoud nodig. U vindt hier een aantal praktische tips over het gebruik en onderhoud van uw vouwwagentent, waarmee u algemeen problemen kunt voorkomen.

Levensduur: Elke tentdoek materiaal heeft een andere levensduur, deze wordt uitgedrukt in gebruikers-weken. Polyester ca. 15 tot 25 weken. Katoen/polyester 30 tot 40 weken en katoen 35 tot 45 weken.

 

RITSEN

Ritsen worden vaak blootgesteld aan grote spanningen en/of krachten door wind, slecht opgezette tent of druk van mensen en/of voorwerpen tegen de tent. Door het veelvuldig gebruik zijn ritsen zeer slijtage gevoelig, Bovendien kunnen de ritsen door weersinvloeden na verloop van tijd stroever lopen. Op ritsen zit geen garantie. Om defecten en slijtage te voorkomen kunt u onderstaande maatregelen in acht nemen.

 • Zorg ervoor dat de ritsen tijdens het opbouwen gesloten zijn.
 • Ga voorzichtig met de ritsen om
 • Om de ritssluitingen soepel te laten lopen moeten deze af en toe met siliconenspray worden behandeld.

 

Zon en verkleuringen

De UV-stralen van de zon tasten de meeste stoffen en materialen aan, vooral polyester en nylon. Ook het tentdoek zal bij aanhoudende, intensive zonnestraling in kwaliteit achteruit gaan en zal tot een grote graad verbleken. Tenten van katoen en katoen/polyester zijn beter bestand tegen UV-straling. Omdat in tentdoek geen asbest meer verwerkt mag worden, is het doek niet 100% kleurecht. Katoen, katoen/polyester en nylon zijn niet geschikt. Om verkleuring te voorkomen kunt u de volgende maatregelen in acht nemen.

 • Bouw de tent op een schaduwrijke plaats op.
 • Stel de tent niet bloot aan direct zonlicht gedurende een niet te lange periode.
 • Behandel de tent af en toe met een impregneermiddel. Hiermee brengt u een nieuwe beschermende laag aan tegen UV-stralen van de zon en verlengt u de levensduur.

 

Condensatie

Condensatie is een normaal verschijnsel dat in alle tenten van gecoat katoen, gecoat katoen/polyester, nylon en polyester voorkomt en is de vorming van waterdruppels aan de binnenkant van de buitentent. Condens treedt vooral op wanneer er buiten de tent een lagere temperatuur heerst dan binnen (vooral s ’nachts), waardoor het vocht in de lucht, kleding en adem zich op het doek afzet. Vloercondensatie komt eveneens vaak voor, met name tussen grondzeil en luchtbed. Indien uw tent van binnen vochtig is, denk dus niet onmiddellijk aan lekken, vaak gaat het om condensatie. Om condensatie te voorkomen kunt u onderstaande maatregelen in acht nemen.

 • Zorg voor voldoende ventilatie. Zet ramen of deuren een stukje open.
 • Gebruik een tenttapijt en een ondergrondzeil ( zorg dat deze ca. 5 cm kleiner is dan het grondzeil) zo voorkomt u ook slijtage.

 

Lekkage

Tenten van katoen en katoen/polyester kunnen in het begin doorstuiven en vooral de de stiknaden lekken. Nadat het garen goed nat is geweest en daardoor is gezwollen , houdt het doorstuiven op. Heel soms kan op de stiknaden toch nog druppels doorheenkomen. Dit is het beste te behandelen om op de doorlatende plek(ken) te behandelen met een sealproduct. Wel eerst de plek laten drogen voor een optimaal effect. Op een natte tent kunnen lichte plekken zichtbaar worden, dit kan echter geen kwaad. Blootstelling aan ultraviolet (UV) stralen van de zon kan er naar verloop van tijd voor zorgen dat de coating  en daarmee ook de waterdichtheid wordt aangetast. Om lekkage te voorkomen kunt u onderstaande maatregelen nemen:

 • Om de waterdichtheid van uw tent te bewaren en haar levensduur te verlengen moet de buitentent aan de buitenkant af en toe met een impregneermiddel worden behandelt. Hoe vaak hangt af van  de duur en de omstandigheden waarin de tent aan zonlicht heeft blootgestaan.

 

Schimmel en vlekken

Door onvoldoende ventilatie. Met name bij seizoenskamperen kan er schimmelvorming ontstaan. Belangrijk is dat uw tent droog opberg, zodat er geen schimmel of vochtplekken kunnen ontstaan wanneer deze opgeborgen is. Indien u uw tent toch nat moet afbreken, laat deze dan zo snel mogelijk weer drogen, in ieder geval binnen 24 uur. Denk eraan  dat u eventuele slikranden  met een doek afneemt. Om schimmel en vlekken te voorkomen kunt u de volgende maatregelen in acht nemen.

 • Berg uw tent 100% droog op en sla deze op een geventileerde, vorstvrije en afgesloten ruimte.
 • Indien er toch schimmel optreedt, probeer dit dan te reinige met een zachte borstel of spons met schoon en lauw water.
 • Gebruik bij hardnekkige vlekken uitsluitend reinigingsmiddelen die voor tente geschikt zijn. andere chemische middelen kunnen het tentdoek aantasten. Na het reinigen met een reinigingsmiddel dient u uw tent opnieuw te impregneren.

 

Garantie

Er zit 18 maanden garantie op defecten aan het materiaal en/of fabricagefouten aan de tenten. Voor de aanhangers geld een garantie van 12 maanden Alle eventuele fouten waarvan wij, na aankoop kennis nemen en die betrekking hebben op het materiaal en/of productiefouten, verhelpen wij binnen de garantietermijn door een kostenloze reparatie. Normale slijtage of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

 

Buiten de garantie vallen

 • Ritsen en ritssluitingen
 • Raamfolie
 • Tentstokken
 • Slijtage door gebruik.
 • Opslag in een niet goed opgeslagen, vorstvrije, geventileerde en afgesloten ruimte.
 • Roestvorming.
 • Ondeskundig gebruik van de materialen, tent en aanhanger.

Bij de ervaren kampeerder is bekend, dat de hieronder aangegeven verschijnselen niet als gebreken moeten worden gezien en dat ze de kwaliteit van de tent niet benadelen.

 • Garenverdikking in het doek
 • Kleur afwijking van afzonderlijke doekbanen en gebruik van verschillende stoffen.
 • Kleurveranderingen door weersomstandigheden.
 • Condens, in extreme gevallen tot druppelen toe, vooral bij naden en frame.

 

Aanhanger

Onderhoud aan aanhanger en stalen materialen zijn onderhoudsgevoelig en dienen jaarlijks te worden gedaan. Stalen delen kunnen roesten en waar nodig kunt/dient U hiervoor te behandelen.

 

Reparatiemateriaal vouwwagententen

Bij aflevering van onze vouwwagententen zit altijd een kit met daarin een stuk stof of pvc waarmee onze tenten zijn gemaakt. Hiermee kunnen kleine reparaties worden uitgevoerd. Grote reparatie kunt u het beste in overleg met expert hierin overleg houden waarna een reparatie vakkundig kan worden uitgevoerd. Ontstane naden na reparatie dienen altijd worden behandelt met daarvoor bestemde materialen en goed laten drogen voor u het weer opbergt. Indien nodig dit herhalen tot het niet meer lekt. Repareer tijdig om groter worden van het te repareren oppervlak te voorkomen. Kleine reparaties kunt u vaak zelf uitvoeren of met behulp van een vakman op dit gebied.

 

Behandeling garantie

Garantie op onze producten dekken materialen en het produceren hiervan. Mocht het ondanks al onze materiaaleisen of fabricage hiervan, schade of gebreken  ontstaan, bij een normaal gebruik, zullen wij zorgdragen voor reparatie of, indien nodig, vervangen. Schade en/of defecten aangebracht door ondeskundig gebruik komen niet in aanmerking van garantie. Betreffende garantieclaims dient te allen tijde eerst overleg gepleegd te worden eventueel aangevuld met foto’s, Retour zenden kan alleen bij voorafgaand overleg en retourzending wordt goedgekeurd. Van terugbetaling is nimmer sprake en eventueel gemaakte kosten kan ook geen aanspraak worden gedaan. Zelfs door leken kunnen worden opgelost behouden wij ons het recht voor om alleen de onderdelen beschikbaar te stellen. Ter beoordeling van de defecten kunnen wij verlangen dat de aanvrager foto’s van het defect mailt. Op vorderingen tot terugbetaling van gemaakte kosten kan door de aanvrager geen beroep worden gedaan. Retourzendingen worden betaald door de aanvrager of in onderling overleg en alleen via traceerbare koerier of post.

Buite Lewe doet er alles aan dat de informatie verstrekking zo optimaal mogelijk te leveren per mail of drukwerk. Hierop is geen aanspraak te maken. Mochten zich onverhoopt iets voordoen neem dan gerust contact op met Buite Lewe. Iedere vraag wordt serieus genomen en gezocht naar een bevredigend antwoord. Al onze producten worden af onze vestiging geleverd maar levering is ook mogelijk met vooraf duidelijke afspraken over betreffende levering.

 

BUITELE LEWE  Beek en Donk 01-01-2022 – gewijzigd op 01-09-2022

Contact

BUITE LEWE
Prins Hendrikstraat 8
5741 GR Beek en Donk
The Netherlands

0643435566
info@buitelewe.nl


Openingstijden

Graag willen wij u ontvangen in onze showroom. Op afspraak bent u van harte welkom.

Hier nemen we alle tijd om u goed en deskundig te kunnen informeren.

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
06 43 43 55 66

Graag tot ziens in onze showroom.